سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان دخترانه نیکان دانش

 

1.       تلاوت قرآن کریم با حضور همکاران
2.       به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران ( سرود ملی)
3.       ورزش صبحگاهی
4.       ذکر و مناجات (دعای فرج، مناجات های کوتاه، ذکر روزهای هفته و ...)
5.       
پیام مسئولان (اخلاقی، بهداشتی، تحصیلی، ارائه مطالب متناسب با مناسبت های ملی و مذهبی)