سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان دخترانه نیکان دانش

                                     

 برگزیدگان پایه دوم

ستایش آذریان - النا صفایی - ملینا هاشم زاده

 

نفرات برتر پایه سوم

ساغر ابوالقاسمی - آیرین زارعی - ستایش سادات میرموسوی

نفرات برتر پایه چهارم

 نیوشا نیک پور - زهرا نوراللهی- آدرینا کدخدازاده

 

نفرات برتر پایه پنجم

اریکا جمشیدی - ریحانه دهنوی - پرنیان کاظمی

 

نفرات برتر پایه ششم

زهرا توکلی - مهدیس عطایی - آیسان فرجی