سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان دخترانه نیکان دانش

نام و نام خانوادگی:سمیه سادات جوادی ابر

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی:ریاضی محض از دانشگاه الزهرا(س)-دانشجوی ارشد ریاضی دانشگاه تهران

سابقه خدمت:8سال

سوابق شغلی:

از سال 86 تا 90 در آموزشگاه سفید(باغ فیض-چهاردانگه)به عنوان دبیر

سال تحصیلی 90-89 مدرسه معراج اندیشه(راهنمایی)دبیرریاضی

سال تحصیلی 91-90 مدرسه ابراهیمیان(دبیرستان)دبیر ریاضی-هندسه-جبر احتمال

سال تحصیلی 92-91 مدرسه ابراهیمیان(دبیرستان و راهنمایی)دبیر ریاضی(آمار 100% قبولی سوم تجربی در درس ریاضی)

سال تحصیلی 94-93 مدرسه فروغ اندیشه(ابتدایی) چهارم ابتدایی

ترم اول سال تحصیلی 93-92 دانشگاه غیر انتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی(آبیک قزوین)-استاد درس تحقیق در عملیات