سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان دخترانه نیکان دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان دبستان نیکان دانش در سال تحصیلی 96-95

1. معصومه چمسار چمنی

2. محبوبه معصومی

3. معصومه نزهت

4. پروین حسینی

5. سمیه منفرد

6. خدیجه عباسی

7. بهاره عباس زاده

در صورت تمایل برای ارتباط با اعضای انجمن و پیگیری مسائل مختلف با دفتر مدرسه تماس حاصل نمایید.


تاریخ انتشار: 1394/07/25