سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان دخترانه نیکان دانش

نام و نام خانوادگی: مینا عباسی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی: آموزش ابتدایی

سابقه خدمت:7  سال

سوابق شغلی:

6 سال سابقه تدریس ریاضی و فیزیک پایه تا دبیرستان

2 سال تدریس پایه ششم

4 سال تدریس پایه چهارم و پنجم