سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان دخترانه نیکان دانش
 مناسبت ها

 تصاویر تصادفی
 اخبار و اطلاعیه ها

 

niniweblog.com

کارنامه

 

برای دریافت کارنامه نوآموزان پیش دبستانی و دانش
آموزان پایه اول روز یکشنبه مورخ 97/3/6 به دفتر مدرسه مراجعه نمایید.

niniweblog.com

 برترین ها

برترین های کلاس پروین 1:

تحصیلی: آیناز خوانچه سپهر- باران حسینی- سلدا پدرام-

سارا قمی-النا کاشانی

برترین های کلاس پروین2:

فاطمه ایمانی-سلاله محمدقلی-یسنا هاشمی

کیانا محمودی-تیام مژدهی

 

 

 تابلو اعلانات