آدرس ارسال کننده ناشناس است. Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30
دبستان دخترانه نیکان دانش - مدرسه هوشمند

سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان دخترانه نیکان دانش
 مناسبت ها

 تصاویر تصادفی
 اخبار و اطلاعیه ها

 

niniweblog.com

کارنامه

 

برای دریافت کارنامه نوآموزان پیش دبستانی و دانش
آموزان پایه اول روز یکشنبه مورخ 97/3/6 به دفتر مدرسه مراجعه نمایید.

niniweblog.com

 برترین ها

برترین های کلاس پروین 1:

تحصیلی: آیناز خوانچه سپهر- باران حسینی- سلدا پدرام-

سارا قمی-النا کاشانی

برترین های کلاس پروین2:

فاطمه ایمانی-سلاله محمدقلی-یسنا هاشمی

کیانا محمودی-تیام مژدهی

 

 

 تابلو اعلانات